به گذراندن چه دوره های آموزش علاقمندید؟

با اطمینان انتخاب کنید

دوره ICDL آزاد

ویژگی های برتر این دوره
مدت دوره۳۰۰ ساعت
گواهینامه پایان دوره ملی/بین المللی

دوره بنیاد ICDL

بنیاد ICDL ایران
ویژه فرهنگیان آموزش و پرورش
شرکت در کلاس و آزمون
گواهی هولوگرام دار بنیاد که مورد تائید مرکز ضمن خدمت