یافتن محصولها و سرویس ها

سرور میکروتیک ایران - با هزینه راه اندازی 40فروش
رم
128M
پردازنده
1
فضای هارد
1GB
ترافیک ماهیانه
100GB
آپی اختصاصی
1
پورت سرور
100MBPS
هزینه ماهیانه40هزار تومان
هزینه راه اندازی 50هزار تومان

900,000ریال ماهانه
1,700,000ریال سه ماهه
2,900,000ریال شش ماهه
4,500,000ریال سالانه
سرور مجازی میکروتیک ایران 50فروش
رم
128M
پردازنده
1
فضای هارد
1GB
ترافیک ماهیانه
100GB
آپی اختصاصی
1
پورت سرور
100MBPS
هزینه ماهیانه50هزار تومان
بدون هزینه راه اندازی

500,000ریال ماهانه
1,500,000ریال سه ماهه
3,000,000ریال شش ماهه
5,000,000ریال سالانه