سرور

سرور مجازی ایران

رم
512مگ بایت
پردازنده
1هسته
فضای هارد
20گیگ بایت
ترافیک ماهیانه
100گیگ بایت
هزینه ماهیانه
49هزار تومان
سفارش لینوکس و ویندوز بودن سرور به انتخاب کاربر و ثبت در تیکت

سرور مجازی ایران 2

رم
1گیگ بایت
پردازنده
1هسته
فضای هارد
40گیگ بایت
ترافیک ماهیانه
150گیگ بایت
هزینه ماهیانه
78هزار تومان
سفارش لینوکس و ویندوز بودن سرور به انتخاب کاربر و ثبت در تیکت

سرور مجازی ایران3

رم
2گیگ بایت
پردازنده
1هسته
فضای هارد
80گیگ بایت
ترافیک ماهیانه
200گیگ بایت
هزینه ماهیانه
150هزار تومان
سفارش لینوکس و ویندوز بودن سرور به انتخاب کاربر و ثبت در تیکت

سرور اختصاصی مجازی ایرانIRVDS-2

رم
3000مگابایت
پردازنده
3
فضای هارد
80گیگ بایت
ترافیک ماهیانه
225گیگ بایت
هزینه ماهیانه
224000هزار تومان
سفارش لینوکس و ویندوز بودن سرور به انتخاب کاربر و ثبت در تیکت

سرور مجازی خارج پلان اقتصادی vps1

رم
512مگابایت
پردازنده
1هسته
فضای هارد
20گیگ بایت
ترافیک ماهیانه
1ترابایت
امکان ارسال ایمیل
ندارد
هزینه ماهیانه
34هزار تومان
سفارش لینوکس و ویندوز بودن سرور به انتخاب کاربر و ثبت در تیکت

سرور مجازی خارج پلان اقتصادی vps2

رم
1000مگابایت
پردازنده
1هسته
فضای هارد
40گیگ بایت
ترافیک ماهیانه
2ترابایت
امکان ارسال ایمیل
ندارد
هزینه ماهیانه
49هزار تومان
سفارش لینوکس و ویندوز بودن سرور به انتخاب کاربر و ثبت در تیکت

سرور مجازی خارج پلان اقتصادی vps3

رم
2000مگابایت
پردازنده
1هسته
فضای هارد
80گیگ بایت
ترافیک ماهیانه
4ترابایت
امکان ارسال ایمیل
ندارد
هزینه ماهیانه
64هزار تومان
سفارش لینوکس و ویندوز بودن سرور به انتخاب کاربر و ثبت در تیکت

سرور اختصاصی مجازی ایرانIRVDS-1

رم
2000مگابایت
پردازنده
2هسته
فضای هارد
50گیگ بایت
ترافیک ماهیانه
200گیگ بایت
هزینه ماهیانه
178هزار تومان
سفارش لینوکس و ویندوز بودن سرور به انتخاب کاربر و ثبت در تیکت