یافتن محصولها و سرویس ها

سرور مجازی ایران
رم
512مگ بایت
پردازنده
1هسته
فضای هارد
20گیگ بایت
ترافیک ماهیانه
100گیگ بایت
هزینه ماهیانه
49هزار تومان
سفارش لینوکس و ویندوز بودن سرور به انتخاب کاربر و ثبت در تیکت
480,000ریال ماهانه
1,460,000ریال سه ماهه
2,440,000ریال شش ماهه
4,890,000ریال سالانه
سرور مجازی ایران 2
رم
1گیگ بایت
پردازنده
1هسته
فضای هارد
40گیگ بایت
ترافیک ماهیانه
150گیگ بایت
هزینه ماهیانه
78هزار تومان
سفارش لینوکس و ویندوز بودن سرور به انتخاب کاربر و ثبت در تیکت
780,000ریال ماهانه
2,360,000ریال سه ماهه
3,940,000ریال شش ماهه
7,890,000ریال سالانه
سرور مجازی ایران3
رم
2گیگ بایت
پردازنده
1هسته
فضای هارد
80گیگ بایت
ترافیک ماهیانه
200گیگ بایت
هزینه ماهیانه
150هزار تومان
سفارش لینوکس و ویندوز بودن سرور به انتخاب کاربر و ثبت در تیکت
1,490,000ریال ماهانه
4,490,000ریال سه ماهه
7,500,000ریال شش ماهه
15,000,000ریال سالانه
سرور اختصاصی مجازی ایرانIRVDS-2
رم
3000مگابایت
پردازنده
3
فضای هارد
80گیگ بایت
ترافیک ماهیانه
225گیگ بایت
هزینه ماهیانه
224000هزار تومان
سفارش لینوکس و ویندوز بودن سرور به انتخاب کاربر و ثبت در تیکت
2,240,000ریال ماهانه
6,750,000ریال سه ماهه
11,240,000ریال شش ماهه
22,490,000ریال سالانه
سرور مجازی خارج پلان اقتصادی vps1
رم
512مگابایت
پردازنده
1هسته
فضای هارد
20گیگ بایت
ترافیک ماهیانه
1ترابایت
امکان ارسال ایمیل
ندارد
هزینه ماهیانه
34هزار تومان
سفارش لینوکس و ویندوز بودن سرور به انتخاب کاربر و ثبت در تیکت
340,000ریال ماهانه
1,040,000ریال سه ماهه
1,740,000ریال شش ماهه
3,490,000ریال سالانه
سرور مجازی خارج پلان اقتصادی vps2
رم
1000مگابایت
پردازنده
1هسته
فضای هارد
40گیگ بایت
ترافیک ماهیانه
2ترابایت
امکان ارسال ایمیل
ندارد
هزینه ماهیانه
49هزار تومان
سفارش لینوکس و ویندوز بودن سرور به انتخاب کاربر و ثبت در تیکت
490,000ریال ماهانه
1,490,000ریال سه ماهه
2,490,000ریال شش ماهه
4,990,000ریال سالانه
سرور مجازی خارج پلان اقتصادی vps3
رم
2000مگابایت
پردازنده
1هسته
فضای هارد
80گیگ بایت
ترافیک ماهیانه
4ترابایت
امکان ارسال ایمیل
ندارد
هزینه ماهیانه
64هزار تومان
سفارش لینوکس و ویندوز بودن سرور به انتخاب کاربر و ثبت در تیکت
640,000ریال ماهانه
1,940,000ریال سه ماهه
3,240,000ریال شش ماهه
6,490,000ریال سالانه
سرور اختصاصی مجازی ایرانIRVDS-1
رم
2000مگابایت
پردازنده
2هسته
فضای هارد
50گیگ بایت
ترافیک ماهیانه
200گیگ بایت
هزینه ماهیانه
178هزار تومان
سفارش لینوکس و ویندوز بودن سرور به انتخاب کاربر و ثبت در تیکت
1,780,000ریال ماهانه
5,360,000ریال سه ماهه
8,940,000ریال شش ماهه
17,800,000ریال سالانه