نمایندگی هاست لینوکس ایران

RS-1
 • 2GB فضای هاست
 • 40 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
 • 22,000 تومان هزینه ماهیانه
 • CPanel/WHM Control Panel
 • دارد Dedicated DNS
 • نامحدود MySQL
 • نامحدود FTP Account
 • نامحدود Email Account
 • دارد Oversales
RS-2
 • 4GB فضای هاست
 • 60 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
 • 32,000 تومان هزینه ماهیانه
 • CPanel/WHM Control Panel
 • دارد Dedicated DNS
 • نامحدود MySQL
 • نامحدود FTP Account
 • نامحدود Email Account
 • دارد Oversales
RS-3
 • 10GB فضای هاست
 • 80 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
 • 46,000 تومان هزینه ماهیانه
 • CPanel/WHM Control Panel
 • دارد Dedicated DNS
 • نامحدود MySQL
 • نامحدود FTP Account
 • نامحدود Email Account
 • دارد Oversales
RS-4
 • 20GB فضای هاست
 • 120 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
 • 68,000 تومان هزینه ماهیانه
 • CPanel/WHM Control Panel
 • دارد Dedicated DNS
 • نامحدود MySQL
 • نامحدود FTP Account
 • نامحدود Email Account
 • دارد Oversales
RS-5
 • 40GB فضای هاست
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
 • 92,000 تومان هزینه ماهیانه
 • CPanel/WHM Control Panel
 • دارد Dedicated DNS
 • نامحدود MySQL
 • نامحدود FTP Account
 • نامحدود Email Account
 • دارد Oversales