یافتن محصولها و سرویس ها

RS-1
فضای هاست:2GB
ترافیک ماهانه:40 گیگابایت
تعداد اکانت:نامحدود
هزینه ماهیانه:22,000 تومان
Control Panel:CPanel/WHM
Dedicated DNS:دارد
MySQL:نامحدود
FTP Account:نامحدود
Email Account:نامحدود
Oversales:دارد
220,000ریال ماهانه
2,290,000ریال سالانه
RS-2
فضای هاست:4GB
ترافیک ماهانه:60 گیگابایت
تعداد اکانت:نامحدود
هزینه ماهیانه:32,000 تومان
Control Panel:CPanel/WHM
Dedicated DNS:دارد
MySQL:نامحدود
FTP Account:نامحدود
Email Account:نامحدود
Oversales:دارد
310,000ریال ماهانه
3,190,000ریال سالانه
RS-3
فضای هاست:10GB
ترافیک ماهانه:80 گیگابایت
تعداد اکانت:نامحدود
هزینه ماهیانه:46,000 تومان
Control Panel:CPanel/WHM
Dedicated DNS:دارد
MySQL:نامحدود
FTP Account:نامحدود
Email Account:نامحدود
Oversales:دارد
450,000ریال ماهانه
4,590,000ریال سالانه
RS-4
فضای هاست:20GB
ترافیک ماهانه:120 گیگابایت
تعداد اکانت:نامحدود
هزینه ماهیانه:68,000 تومان
Control Panel:CPanel/WHM
Dedicated DNS:دارد
MySQL:نامحدود
FTP Account:نامحدود
Email Account:نامحدود
Oversales:دارد
680,000ریال ماهانه
6,890,000ریال سالانه
RS-5
فضای هاست:40GB
ترافیک ماهانه:200 گیگابایت
تعداد اکانت:نامحدود
هزینه ماهیانه:92,000 تومان
Control Panel:CPanel/WHM
Dedicated DNS:دارد
MySQL:نامحدود
FTP Account:نامحدود
Email Account:نامحدود
Oversales:دارد
910,000ریال ماهانه
9,190,000ریال سالانه