هاست دانلود ایران

DL-10G ایران

هاست دانلود 10 گیگابایت ایران
وب سرور لایت اسپید
تعداد نامحدود بازدید

 • 7,000 تومان هزینه ماهانه
 • ندارد امکان راه اندازی سایت
 • CPanel Control Panel
 • LightSpeed Web Server
 • نامحدود Park Domain
 • نامحدود Sub Domain
 • دارد FTP
IRDL-100

هاست دانلود 100 گیگابایت ایران
وب سرور لایت اسپید
تعداد نامحدود بازدید

 • 59,000تومان هزینه ماهانه
 • ندارد امکان راه اندازی سایت
 • CPanel Control Panel
 • LightSpeed Web Server
 • نامحدود Park Domain
 • نامحدود Sub Domain
 • دارد FTP
IRDL-20

هاست دانلود 20 گیگابایت ایران
وب سرور لایت اسپید
تعداد نامحدود بازدید

 • 14,000 تومان هزینه ماهانه
 • ندارد امکان راه اندازی سایت
 • CPanel Control Panel
 • LightSpeed Web Server
 • نامحدود Park Domain
 • نامحدود Sub Domain
 • دارد FTP
IRDL-50

هاست دانلود 50 گیگابایت ایران
وب سرور لایت اسپید
تعداد نامحدود بازدید

 • 34,000تومان هزینه ماهانه
 • ندارد امکان راه اندازی سایت
 • CPanel Control Panel
 • LightSpeed Web Server
 • نامحدود Park Domain
 • نامحدود Sub Domain
 • دارد FTP