یافتن محصولها و سرویس ها

Pro-100MB
فضای هاست:100MB
ترافیک ماهانه:نامحدود
کنترل پنل :Cpanel
پارک دامنه :نامحدود
ساب دامنه :نامحدود
FTP Account:نامحدود
Database:نامحدود
نسحه پشتیبان:هر ساعت
مجهز به هارد SSD و وب سرور لایت اسپید
هزینه سالانه:58,900 تومان
589,000ریال سالانه
1,188,000ریال دوساله
1,787,000ریال سه سالانه
Pro-500MB
فضای هاست:500MB
ترافیک ماهانه:نامحدود
کنترل پنل :Cpanel
پارک دامنه :نامحدود
ساب دامنه :نامحدود
FTP Account:نامحدود
Database:نامحدود
نسحه پشتیبان:هر ساعت
مجهز به هارد SSD و وب سرور لایت اسپید
هزینه سالانه:159,000 تومان
1,590,000ریال سالانه
3,190,000ریال دوساله
4,790,000ریال سه سالانه
Pro-1GB
فضای هاست:1GB
ترافیک ماهانه:نامحدود
کنترل پنل :Cpanel
پارک دامنه :نامحدود
ساب دامنه :نامحدود
FTP Account:نامحدود
Database:نامحدود
نسحه پشتیبان:هر ساعت
مجهز به هارد SSD و وب سرور لایت اسپید
هزینه سالانه:269,000 تومان
2,690,000ریال سالانه
5,390,000ریال دوساله
8,090,000ریال سه سالانه
Pro-2GB
فضای هاست:2GB
ترافیک ماهانه:نامحدود
کنترل پنل :Cpanel
پارک دامنه :نامحدود
ساب دامنه :نامحدود
FTP Account:نامحدود
Database:نامحدود
نسحه پشتیبان:هر ساعت
مجهز به هارد SSD و وب سرور لایت اسپید
هزینه سالانه:399,000 تومان
3,990,000ریال سالانه
7,990,000ریال دوساله
12,000,000ریال سه سالانه