هاست لینوکس حرفه ای

Pro-100MB

مجهز به هارد SSD و وب سرور لایت اسپید

 • 100MB فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP Account
 • نامحدود Database
 • هر ساعت نسحه پشتیبان
 • 58,900 تومان هزینه سالانه
Pro-500MB

مجهز به هارد SSD و وب سرور لایت اسپید

 • 500MB فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP Account
 • نامحدود Database
 • هر ساعت نسحه پشتیبان
 • 159,000 تومان هزینه سالانه
Pro-1GB

مجهز به هارد SSD و وب سرور لایت اسپید

 • 1GB فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP Account
 • نامحدود Database
 • هر ساعت نسحه پشتیبان
 • 269,000 تومان هزینه سالانه
Pro-2GB

مجهز به هارد SSD و وب سرور لایت اسپید

 • 2GB فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP Account
 • نامحدود Database
 • هر ساعت نسحه پشتیبان
 • 399,000 تومان هزینه سالانه